Lyhyet

Täältä löydät työelämäaiheisia uutisia.

 • Yöllä työskentelevälle esitetään oikeutta työmatkakuljetukseen

  15.11.2019

  Lyhyet

  0

  Työaikalakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi pykälä, jossa säädetään yötyötä tekevän työntekijän oikeudesta työnantajan järjestämään työmatkakuljetukseen. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 alusta samaan aikaan uuden työaikalain kanssa. …

 • Väärin tuettu seinäelementti kaatui

  31.10.2019

  Lyhyet

  0

  Etelä-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi rakennustyömaan päätoteuttajan sekä työnantajaa edustaneen vastaavan mestarin kymmenen päiväsakon rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Vuonna 2017 sattuneessa tapauksessa oli kyse seinäelementin varastointiin j …

 • Sakkoja kloorikaasulle altistumisesta

  31.10.2019

  Lyhyet

  0

  Kaksi työntekijää altistui kloorikaasulle lipeätehtaassa sattuneessa työtapaturmassa. Etelä-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut yhtiön 8 000 euron yhteisösakkoon ja tehtaan päivämestarin kymmenen päiväsakon rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Teht …

 • Ikkunanpesijä putosi, sakkoja yhtiölle

  31.10.2019

  Lyhyet

  0

  Kauppakeskuksen ikkunoita pessyt työntekijä putosi ja loukkaantui vakavasti. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi työnantajayrityksen omistaneet ja sitä johtaneet henkilöt kummankin 15 päiväsakon rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi yhtiölle tu …

 • Neuvonta puree riskien hallintaan

  23.10.2019

  Lyhyet

  0

  Aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat tarkastivat tänä syksynä 400 yritystä kemiallisten tekijöiden valvontaviikoilla. Tarkastuksissa käytiin läpi työpaikan kemikaaliluettelo, käyttöturvallisuustiedotteet ja kemiallisten riskien arviointi. Valvont …

 • Milloin tarvitaan käyttöturvallisuustiedote?

  23.10.2019

  Lyhyet

  0

  Käyttöturvallisuustiedote laaditaan ihmiselle tai ympäristölle vaaralliseksi luokitelluista aineista ja seoksista hitaasti hajoavista, kudoksiin kertyvistä ja myrkyllisistä aineista (PBT) sekä erittäin hitaasti hajoavista ja erittäin voimakkaasti kudok …

 • Vakavia työtapaturmia jää ilmoittamatta

  24.9.2019

  Lyhyet

  0

  Osa työnantajista rikkoo velvollisuuttaan ilmoittaa vakavasta työtapaturmasta työsuojeluviranomaiselle. Työsuojeluyhteistoimintaa koskevan lain mukaan kuolemaan tai vaikeaan vammaan johtaneesta työtapaturmasta on ilmoitettava poliisille ja Aluehallinto …

 • Sakkoja uskonnosta johtuvasta työsyrjinnästä

  24.9.2019

  Lyhyet

  0

  Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston entinen toimitusjohtaja on tuomittu 40 päiväsakkoon työsyrjinnästä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Rekrytoinnissa avustanut HR-vastaava sai 20 päiväsakkoa avunannosta työsyrjintään. Helsingin käräjäoikeu …

 • Lihateollisuusyhtiölle 60 000 euron yhteisösakko

  24.9.2019

  Lyhyet

  0

  Etelä-Savon käräjäoikeus on tuominnut lihateollisuusyhtiö HKScan Finland Oy:n 60 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Yhtiössä ei ollut selvitetty riittävän järjestelmällisesti tehtaiden koneiden tapaturmavaaroja eikä suojattu koneita ri …

 • Savupiipun purku johti sakkoihin

  24.9.2019

  Lyhyet

  0

  Kerrostalon tiilirakenteista savupiippua oltiin purkamassa. Työntekijän ryhdyttyä purkamaan piippua osa siitä oli kaatunut talon katolle ja tiilet olivat pudonneet alas kadulle. Tiilten putoamisesta koitui esinevahinkoja. Tapaus sattui syksyllä 2016. H …