Työn murros haastaa, mutta tuo myös hyötyjä

Facebooktwitterlinkedin

Kasvavatko työntekijän vastuu ja vaikutusmahdollisuudet tulevaisuuden työelämässä? Entä mitä riskejä työelämän kiihkeä muutosvauhti tuo?

Kysyimme työelämän murroksesta sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osaston valvontajohtajalta Arto Teroselta, joka puhuu aiheesta Työhyvinvointi-messuilla Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa syyskuussa.

– Työelämän muutosta on vaikea yksiselitteisesti kuvata. Se näkyy teknologiassa, globalisaatiossa sekä ammattien ja työpaikkojen katoamisessa. Tekemisen tavat muuttuvat: työ ei sido aikaan ja paikkaan, työ pirstaloituu, Teronen selvittää.

Millaisia mahdollisuuksia nopea muutos tuo työelämälle ja työhyvinvoinnille?

– Teknologian kehitys mahdollistaa rutiinitehtävien automatisoinnin, mutta myös vastuun siirtämisen työnjohtotasolta lähemmäs työntekijää. Esimerkiksi autonasentaja asioi nykyään suoraan asiakkaan kanssa, kun autojen korjaus ja huollot ovat automatisoituneet.

Teronen uskoo, että työn osaamisvaatimusten ja vastuun kasvaessa myös palkkaus voi nousta.

– Usein myös vaikutusmahdollisuudet omaan työhön paranevat. Tämän on usein tutkimuksissa todettu lisäävän työtyytyväisyyttä ja työn tuottavuutta.

Hyviä vaikutuksia näyttäisi liittyvän myös robottien yleistymiseen. Niiden käyttö vähentää tuotannon vaarallisimpia työvaiheita, jolloin osa tapaturmariskeistä ja altistumisista voidaan poistaa.

Työturvallisuuteen liittyy haasteita tulevaisuudessakin

– Meillä on edelleen fyysisiä työtehtäviä esimerkiksi rakentamisessa, asennus- ja kunnossapitotöissä ja kotihoidossa, joissa esiintyy tuki- ja liikuntaelimistön kuormitusta ja tapaturmariskejä. Teknologia helpottaa osin näitä töitä, mutta tuo myös kuormitusta lisääntyneinä osaamisen, aivokapasiteetin ja toimitusaikojen seurannan vaatimuksina. Lisäksi uudet työmenetelmät ja niihin liittyvät kemialliset tekijät saattavat lisätä työntekijöiden altistusta ja sairauksia.

Vuokratyö ja alustatalous tuovat osaltaan riskejä työntekijän hyvinvoinnille. Esimerkkejä alustataloudesta ovat ruoankuljettaja Wolt ja taksipalvelu Uber. Yksittäinen työntekijä saattaa työskennellä monelle työnantajalle. Tällöin työnantajan vastuu työtekijän turvallisuudesta ja terveydestä hajaantuu ja pirstaloituu, jolloin kokonaiskuormituksen hallinta jää yhä enemmän työntekijän aktiivisuuden varaan.

On osoittautunut, että lainsäädännön keinot eivät sovellu näihin kaikkiin haasteisiin. Tähän asti ratkaisuja on löydetty lähinnä viestinnästä.

Miten työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden toteutumista seurataan tulevaisuudessa?

– Työturvallisuuden ja tuottavuuden yhteys on jo pitkään ymmärretty. Edistyneet yritykset seuraavat useilla mittareilla henkilöstön hyvinvointia, turvallisuuden kehittymistä sekä asiakas- ja työntekijätyytyväisyyttä. Perusajatus on, että johtamisen avulla voidaan lisätä työnteon turvallisuutta ja henkilöstön hyvinvointia ja sitä kautta työntekijöiden motivaatiota, joka lopulta heijastuu myös asiakastyytyväisyyteen ja kannattavuuteen.

Sosiaali- ja terveysministeriön Arto Teronen valottaa työn murroksen vaikutuksia Työhyvinvointi-messuilla Tampereella 8.–10.9.2020

 

Facebooktwitterlinkedin

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *