• Työturvallisuuskeskus – 50 vuotta yhteistyötä

  Työturvallisuustyölle ja työsuojelun yhteistoiminnalle on edelleen vähintään yhtä suuri tilaus kuin vuonna 1970, jolloin Työturvallisuuskeskuksen tarina sai alkunsa. Systemaattisen työsuojelun historia ulottuu aina 1850-luvulle asti, mutta vaatimus työ …

 • Paremmat työurat ratkaistaan työpaikalla

  Viime aikoina on kirjoitettu ja keskusteltu paljon työssä kuormittumisesta. Yhtenä kuormituksen lähteenä nostetaan toistuvasti esille jatkuvat muutokset työssä. Kun työssä tapahtuu muutoksia, tämä heijastuu erityisesti työntekijään kohdistuviin osaamis …

 • Työkyky mielenterveyden näkökulmasta

  Mitä on mielenterveys? Maailman terveysjärjestö (WHO 08/2014) on määritellyt mielenterveyden yksilön kyvyksi huomioida oman potentiaalinsa ja käyttää sitä. Ihminen tulee toimeen jokapäiväisessä elämässä esiintyvien stressitekijöiden kanssa, kykenee tek …

 • Terve työ

  Terve työ toteutuu yhteistyössä ja työoloissa, jotka edistävät terveyttä ja työkykyä. Se ottaa huomioon, että työkykymme vaihtelee – ja antaa myös mahdollisuuden hyviin juttutuokioihin. Lohikeitosta tämä alkoi. Keskustelumme rönsyili lounaan lomassa si …

 • Työhyvinvoinnin liukuportaat

  Ergonomia on työhyvinvoinnin monitiedettä, jossa työtä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja kognitiivisesta näkökulmasta. Vuosia sitten, jonkinlaisen ikäkriisin ravistelemana, päätin jättää silloisen työni ja ryh …

 • Mielen tasapaino ja työelämä

  Työtehtävien vaatimustaso kasvaa, työt pohjautuvat yhä enemmän tietoon ja tietotekniikkaan, sosiaalinen kanssakäyminen ja verkostoituminen lisääntyvät. Kaiken tämän myötä henkisen ylikuormituksen vaara kasvaa. Miten pidämme mielen tasapainossa? Ajattel …