• Paremmat työurat ratkaistaan työpaikalla

  Viime aikoina on kirjoitettu ja keskusteltu paljon työssä kuormittumisesta. Yhtenä kuormituksen lähteenä nostetaan toistuvasti esille jatkuvat muutokset työssä. Kun työssä tapahtuu muutoksia, tämä heijastuu erityisesti työntekijään kohdistuviin osaamis …

 • Kemikaalitietoa uudella tavalla

  7.5.2019

  Lyhyet

  0

  Työturvallisuuskeskus julkaisi kymmenen animaatiota kemikaalien varoitusmerkeistä ja niillä merkittyjen aineiden vaaroista käyttäjälle. – Animaatiot tehtiin siksi, ettei varoitusmerkkejä vieläkään tunneta riittävästi työpaikoilla, sanoo Työturvallisuus …

 • Terve työ

  Terve työ toteutuu yhteistyössä ja työoloissa, jotka edistävät terveyttä ja työkykyä. Se ottaa huomioon, että työkykymme vaihtelee – ja antaa myös mahdollisuuden hyviin juttutuokioihin. Lohikeitosta tämä alkoi. Keskustelumme rönsyili lounaan lomassa si …

 • Työhyvinvoinnin liukuportaat

  Ergonomia on työhyvinvoinnin monitiedettä, 
jossa työtä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja 
kognitiivisesta näkökulmasta. Vuosia sitten, jonkinlaisen ikäkriisin ravistelemana, päätin jättää silloisen työni ja r …

 • Mielen tasapaino ja työelämä

  Työtehtävien vaatimustaso kasvaa, työt pohjautuvat yhä enemmän tietoon ja tietotekniikkaan, sosiaalinen kanssakäyminen ja verkostoituminen lisääntyvät. Kaiken tämän myötä henkisen ylikuormituksen vaara kasvaa. Miten pidämme mielen tasapainossa? Ajattel …

 • Toimistotyö ei suojaa työmatkatapaturmalta

  15.1.2019

  Lyhyet

  0

  Työmatkatapaturmat aiheuttavat huomattavasti enemmän sairauspoissaoloja kuin työpaikalla sattuneet tapaturmat, muistuttavat Työturvallisuuskeskus, Liikenneturva ja Tapaturmavakuutuskeskus. Palkansaajille sattui 24 550 työmatkatapaturmaa vuonna 2017. Mä …

 • Itsearviointityökalu tukemaan oppilaitosten turvallisuuskulttuuria

  15.1.2019

  Lyhyet

  0

  Sähköisen työkalun avulla oppilaitoksissa voidaan arvioida turvallisuuden eri osa-alueita ja kehittämistarpeita. Sähköistä itsearviointityökalua voi käyttää yksittäisen opintolinjan tai koko oppilaitoksen arviointiin. Tarkoituksena on, että arviointiin …

 • Osaaminen työturvallisuuden kivijalkana

  7.8.2018

  Blogi

  0

  Onnistunut työturvallisuuden johtaminen edellyttää oikeaa motivaatiota, sopivien työkalujen käyttöä ja toimivaa yhteistyötä työpaikan sisällä. Lisäksi tarvitaan osaamista. Työturvallisuuskeskuksen uusi strategia korostaa johtamisen merkitystä työturval …

 • Työturvallisuuskeskuksen Pirkko Mäkinen: Yhteistyö tukee työkykyä

  11.10.2017

  Blogi

  0

  Työterveyshuollon perimmäinen tehtävä on edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä ehkäistä työkyvyttömyyttä – yhdessä työpaikan kanssa. Työterveysyhteistyöhön osallistuvat tilanteen mukaan niin johto, esimiehet, henkilöstöhallinto, työsuojelu kuin muutki …

 • Työturvallisuuskeskuksen Rauno Hanhela: Työsuojelu on tärkeiden asioiden hoitamista yhdessä

  2.6.2017

  Blogi

  0

  Yhteistyö on hyvän työsuojelutoiminnan avain­sana: työpaikalla kukaan ei pysty yksin laittamaan työturvallisuusasioita kuntoon. Työpaikkojen työsuojelutoiminnan sisältö perustuu työturvallisuuslakiin. Lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työ …