• Keskiuran tsekkaus auttaisi riskiryhmiä

  9.4.2019

  Ajankohtaista

  0

  Moni turhautuu ja kokee kyvyttömyyttä, kun jatkuvassa muutoksessa oleva työelämä haastaa osaamista. Kokemus heikentää työtyytyväisyyttä ja työhön sitoutumista. Osa itselleen sopimattomassa tehtävässä kärvistelevä tarvitsisi tukea ja ohjausta ongelman r …

 • Rajattomassa työssä piilee vaara

  19.3.2019

  Ajankohtaista

  3

  Mikä nykyisessä työelämässä koettelee mielenterveyttä? Psyykkiseen haavoittuvuuteen ja työkykyyn perehtynyt Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Ari Väänänen ei halua tarjota helppoja vastauksia. Ensinnäkään ei ole olemassa yhtä työelämää. Väänäsen m …

 • Työelämätieto yhteen paikkaan

  15.3.2019

  Lyhyet

  0

  Työterveyslaitoksen uusi julkinen verkkopalvelu lisää suomalaisen työelämätiedon saatavuutta ja helppokäyttöisyyttä. Tavoitteena on saada aiemmin hajallaan useassa eri lähteessä ollut tieto yhteen osoitteeseen. Työelämätietoa on ollut aiemminkin saatav …

 • Taukoliikuntasovelluksella liikettä työpäivään?

  26.2.2019

  Ajankohtaista

  2

  Taukoliikunnasta haetaan helpotusta yhtämittaisen istumisen haittoihin. Puoli vuotta kestäneessä kokeilussa pelillisen taukoliikuntasovelluksen huomattiin vähentävän istumista ja lisäävän kevyttä liikkumista. Suurin osa suomalaisista työpaikoista tukee …

 • Työterveyslaitoksen terveiset uudelle eduskunnalle

  16.1.2019

  Lyhyet

  0

  Työterveyslaitos perää tulevalta eduskunnalta ja hallitukselta työelämän kokonaisvaltaista kehittämistä. Tulevan eduskunnan tehtävänä olisi ratkaista työn murroksen ja digitalisaation tuomia haasteita sekä tuoda keinoja työn ja perheen yhteensovittamis …

 • Työn ja muun elämän yhteensovittaminen on työnantajankin etu

  15.1.2019

  Ajankohtaista

  0

  Työn ja muun elämän yhteensovittamisessa haasteita ei ole vain lapsiperheillä. Omia vanhempiaan tai sairaita lähiomaisiaan hoitavat tarvitsevat joustoa työelämässä. Myös aikaa vievä harrastus, vapaaehtoistoiminta tai muut velvoitteet voi olla hankalaa …

 • Julkisen sektorin työpaikoilla sairastetaan enemmän kuin yrityksissä

  31.10.2018

  Ajankohtaista

  0

  Pitkät sairauspoissaolot ovat vähentyneet 2010-luvulla, mutta julkisella sektorilla on yhä enemmän poissaoloja kuin yksityisellä sektorilla. Ero on kaventunut ainoastaan sosiaali- ja terveysalalla, osoittaa tuore tutkimus. Työterveyslaitoksen, Kelan ja …

 • Vuorotyö väsyttää

  30.10.2018

  Ajankohtaista

  0

  Vuorotyöhön liittyviä vireys- ja uniongelmia voidaan ehkäistä paitsi elintavoilla myös paremmalla työvuorosuunnittelulla. Suomessa reilu viidennes tekee työtä, jossa on epäsäännöllisiä työaikoja. Yötyötä tekevienkin osuus on liki 15 prosenttia. Vuoroty …

 • Riskiammatit kemikaaliturvallisuudessa – top 10

  30.10.2018

  Lyhyet

  2

  TYÖTERVEYSLAITOS SELVITTI hankkeessaan kemikaalien aiheuttamaa tautitaakkaa ja riskiä sairastua kroonisiin sairauksiin, kuten syöpään tai erilaisiin hengitystiesairauksiin. Ammattitauteja (pois lukien asbesti) esiintyi eniten leipomotyössä, kampaajilla …

 • Arviointi kaikkien taidoksi

  7.8.2018

  Lyhyet

  0

  Työkirja ohjaa osallistavaan uudistusten arviointiin. Työn ja palvelujen uudistamisessa yleistyvät nopeat kokeilut, joiden onnistumista pitäisi osata arvioida. Sen sijaan että kutsut arviointikonsultin paikalle, voit toteuttaa arvioinnin osallistavasti …