• Työelämätieto yhteen paikkaan

  15.3.2019

  Lyhyet

  0

  Työterveyslaitoksen uusi julkinen verkkopalvelu lisää suomalaisen työelämätiedon saatavuutta ja helppokäyttöisyyttä. Tavoitteena on saada aiemmin hajallaan useassa eri lähteessä ollut tieto yhteen osoitteeseen. Työelämätietoa on ollut aiemminkin saatav …

 • Taukoliikuntasovelluksella liikettä työpäivään?

  26.2.2019

  Ajankohtaista

  2

  Taukoliikunnasta haetaan helpotusta yhtämittaisen istumisen haittoihin. Puoli vuotta kestäneessä kokeilussa pelillisen taukoliikuntasovelluksen huomattiin vähentävän istumista ja lisäävän kevyttä liikkumista. Suurin osa suomalaisista työpaikoista tukee …

 • Työterveyslaitoksen terveiset uudelle eduskunnalle

  16.1.2019

  Lyhyet

  0

  Työterveyslaitos perää tulevalta eduskunnalta ja hallitukselta työelämän kokonaisvaltaista kehittämistä. Tulevan eduskunnan tehtävänä olisi ratkaista työn murroksen ja digitalisaation tuomia haasteita sekä tuoda keinoja työn ja perheen yhteensovittamis …

 • Työn ja muun elämän yhteensovittaminen on työnantajankin etu

  15.1.2019

  Ajankohtaista

  0

  Työn ja muun elämän yhteensovittamisessa haasteita ei ole vain lapsiperheillä. Omia vanhempiaan tai sairaita lähiomaisiaan hoitavat tarvitsevat joustoa työelämässä. Myös aikaa vievä harrastus, vapaaehtoistoiminta tai muut velvoitteet voi olla hankalaa …

 • Julkisen sektorin työpaikoilla sairastetaan enemmän kuin yrityksissä

  31.10.2018

  Ajankohtaista

  0

  Pitkät sairauspoissaolot ovat vähentyneet 2010-luvulla, mutta julkisella sektorilla on yhä enemmän poissaoloja kuin yksityisellä sektorilla. Ero on kaventunut ainoastaan sosiaali- ja terveysalalla, osoittaa tuore tutkimus. Työterveyslaitoksen, Kelan ja …

 • Vuorotyö väsyttää

  30.10.2018

  Ajankohtaista

  0

  Vuorotyöhön liittyviä vireys- ja uniongelmia voidaan ehkäistä paitsi elintavoilla myös paremmalla työvuorosuunnittelulla. Suomessa reilu viidennes tekee työtä, jossa on epäsäännöllisiä työaikoja. Yötyötä tekevienkin osuus on liki 15 prosenttia. Vuoroty …

 • Riskiammatit kemikaaliturvallisuudessa – top 10

  30.10.2018

  Lyhyet

  2

  TYÖTERVEYSLAITOS SELVITTI hankkeessaan kemikaalien aiheuttamaa tautitaakkaa ja riskiä sairastua kroonisiin sairauksiin, kuten syöpään tai erilaisiin hengitystiesairauksiin. Ammattitauteja (pois lukien asbesti) esiintyi eniten leipomotyössä, kampaajilla …

 • Arviointi kaikkien taidoksi

  7.8.2018

  Lyhyet

  0

  Työkirja ohjaa osallistavaan uudistusten arviointiin. Työn ja palvelujen uudistamisessa yleistyvät nopeat kokeilut, joiden onnistumista pitäisi osata arvioida. Sen sijaan että kutsut arviointikonsultin paikalle, voit toteuttaa arvioinnin osallistavasti …

 • Mitä muutoksia toisi esitetty työaikalaki?

  5.6.2018

  Ajankohtaista

  4

  Työaikalakiin tuli viimeksi muutoksia yli 20 vuotta sitten. Koska työelämä tänä aikana on muuttunut radikaalisti, työaikalakiin on jo pitkään kaivattu muutoksia, jotka ottaisivat huomioon joustavat työaikaratkaisut ja etätyön. Hallitus antoi esityksen …

 • Palomies perehtyy työkaverin tukemana

  5.6.2018

  Ajankohtaista

  0

  Keski-Uudenmaan pelastuslaitos hyödyntää perehdytyksessä aktori–mentori- ja mestari–kisälli-malleja. – Ollaan todettu, että toiselta oppiminen on perehdytykseen erittäin tärkeä osa, tiivistää asian Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen palopäällikkö Sami K …