• Muoviyhdisteistä ihottumaa ja hengitystiesairauksia

  17.12.2019

  Ajankohtaista

  0

  Epoksit, akrylaatit, isosyanaatit ja lujitemuovit ovat kemikaaleja, jotka voivat aiheuttaa niitä käsitteleville työturvallisuusriskin. Työpaikoilla on syytä perehtyä oikeisiin työtapoihin ja suojaimiin. Lattia-asennusyrityksen toimitusjohtaja arvosteli …

 • Työpaikkakiusaamista ei pidä sietää – huumorinkaan varjolla

  10.6.2019

  Ajankohtaista

  1

  Työpaikkakiusaaminen vaikuttaa vahingollisesti sekä kiusaamisen kohteeksi joutuvaan että koko työyhteisöön. Jotta ongelmat eivät pitkity, niihin on puututtava mahdollisimman varhain ja niin, että kaikki osapuolet kokevat tulevansa kuulluiksi.  Noin vii …

 • Työterveyslaitos: Työeläkekuntoutuksella vain vähäinen vaikutus

  10.6.2019

  Ajankohtaista

  1

  Työeläkekuntoutuksella tavoitellaan pidempiä työuria ja ehkäistään työkyvyttömyyttä. Miten siinä onnistutaan, ei ole täysin selvää. Tutkimustietoa työeläkekuntoutuksesta kaivattaisiin lisää. Vasta julkaistun tutkimuksen mukaan työeläkekuntoutuksella nä …

 • Työntekijän kemikaalialtistusta ehkäistään keskusteluin

  4.6.2019

  Lyhyet

  0

  Harjavalta-mallissa työntekijän altistustason ylittyminen johtaa esimiehen kanssa käytävään keskusteluun työtavoista ja työhygieniasta. Kemiallista työperäistä altistumista ehkäisevä toimintamalli, ns. Harjavalta-malli, pienentää altistusta, tukee esim …

 • Torju MRSA-tartunta sikatilalla

  29.5.2019

  Lyhyet

  0

  Yhä useampi tuotantosika kantaa MRSA-bakteeria, joten sikoja työkseen käsittelevien on suojauduttava tartunnalta. Tartunnan voi saada paitsi kosketuksesta myös hengittämällä pölyistä ilmaa tilassa, jossa on sikoja. Työterveyslaitos on laatinut suojautu …

 • Maanmuokkaus altistaa epäpuhtauksille

  6.5.2019

  Lyhyet

  0

  Maanmuokkaajien ja istuttajien sairastelu lisääntyy keväisin metsän uudistusalueilla. Syyksi on arveltu syksyn ja talven hakkuista maahan jätettyjä hakkuutähteitä, jotka pölisevät, kun niitä siirrellään maanmuokkauksen ja puuntaimien istutuksen tieltä. …

 • Keskiuran tsekkaus auttaisi riskiryhmiä

  9.4.2019

  Ajankohtaista

  0

  Moni turhautuu ja kokee kyvyttömyyttä, kun jatkuvassa muutoksessa oleva työelämä haastaa osaamista. Kokemus heikentää työtyytyväisyyttä ja työhön sitoutumista. Osa itselleen sopimattomassa tehtävässä kärvistelevä tarvitsisi tukea ja ohjausta ongelman r …

 • Rajattomassa työssä piilee vaara

  19.3.2019

  Ajankohtaista

  3

  Mikä nykyisessä työelämässä koettelee mielenterveyttä? Psyykkiseen haavoittuvuuteen ja työkykyyn perehtynyt Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Ari Väänänen ei halua tarjota helppoja vastauksia. Ensinnäkään ei ole olemassa yhtä työelämää. Väänäsen m …

 • Työelämätieto yhteen paikkaan

  15.3.2019

  Lyhyet

  0

  Työterveyslaitoksen uusi julkinen verkkopalvelu lisää suomalaisen työelämätiedon saatavuutta ja helppokäyttöisyyttä. Tavoitteena on saada aiemmin hajallaan useassa eri lähteessä ollut tieto yhteen osoitteeseen. Työelämätietoa on ollut aiemminkin saatav …

 • Taukoliikuntasovelluksella liikettä työpäivään?

  26.2.2019

  Ajankohtaista

  2

  Taukoliikunnasta haetaan helpotusta yhtämittaisen istumisen haittoihin. Puoli vuotta kestäneessä kokeilussa pelillisen taukoliikuntasovelluksen huomattiin vähentävän istumista ja lisäävän kevyttä liikkumista. Suurin osa suomalaisista työpaikoista tukee …