• Kesätyötä tarjoaville muistilista työsuojelutarkastajilta

  7.6.2019

  Ajankohtaista

  0

  Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat kokosivat muistilistan kesätyöntekijöitä palkkaaville työnantajille. Pyrkimyksenä on kiinnittää työnantajien huomio asioihin, joissa aiemmin on havaittu ongelmia tarkastusten yhteydessä. Tänäkin k …

 • Rakennuttaja – varmistu kaivantotyön turvallisuudesta

  14.3.2019

  Lyhyet

  0

  Liikenneviraston selvityksen mukaan infra-alalla tarvittaisiin vastuiden ja roolien selkeyttämistä. Usein kaivantojen turvallisuuden varmistaminen jää urakoitsijalle, koska rakennuttaja ei tilaa kaivantosuunnitelmia ennen toteutusta. Rakennuttaja: Sisä …

 • Stoppi sortumille kaivannoissa

  14.3.2019

  Ajankohtaista

  0

  Kaivantotyö voi viedä hengen, jos seinämät jätetään jyrkiksi tai niitä ei tueta. Sortuma saattaa alkaa esimerkiksi roudan sulamisesta tai liikenteen aiheuttamasta tärinästä. Vaikka sortuman aiheuttamia tapaturmia sattuu suhteellisen harvoin, työhön lii …

 • Vuokratyötä koskeva tiedonkulku kaipaa tehostamista

  10.3.2019

  Ajankohtaista

  0

  Vuokratyöntekijät on otettu aiempaa paremmin huomioon osana työpaikan arkea, mutta tiedonvaihdossa on yhä paljon kehitettävää henkilöstövuokrausta harjoittavien yritysten ja vuokratyövoimaa käyttävien yritysten välillä. Tämä selvisi Aluehallintovirasto …

 • Syrjintää kitketään työelämästä

  15.1.2019

  Ajankohtaista

  1

  Yhdenvertaisuuslaki edellyttää, että työnantajan tulee aktiivisesti edistää yhdenvertaisuutta ja kehittää aidosti syrjimättömiä työoloja ja toimintatapoja. Yritykset ja yhteisöt kitkevät syrjintää erilaisin tavoin, kuten anonyymin työnhaun avulla. Elin …

 • Kattosaneerauksen asbestityössä puutteita

  9.10.2018

  Lyhyet

  0

  Kattosaneeraustyömailla on havaittu laiminlyöntejä, jotka koskevat asbestia sisältävien katemateriaalien purkutöitä. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tarkastajat ovat havainneet, että yrityksiltä on jäänyt tekemättä a …

 • Osaaminen työturvallisuuden kivijalkana

  7.8.2018

  Blogi

  0

  Onnistunut työturvallisuuden johtaminen edellyttää oikeaa motivaatiota, sopivien työkalujen käyttöä ja toimivaa yhteistyötä työpaikan sisällä. Lisäksi tarvitaan osaamista. Työturvallisuuskeskuksen uusi strategia korostaa johtamisen merkitystä työturval …

 • Millaista työtä nuorella voi teettää?

  18.4.2018

  Lyhyet

  0

  Kesätyökauden lähestyessä työnantajien on hyvä selvittää, millaisia töitä nuorilla voi teettää. Määräykset on hyvä pitää mielessä ympäri vuoden jo siitäkin syystä, että meneillään oleva ammatillisen koulutuksen uudistus tuo työpaikoille entistä enemmän …

 • Kuopion psykiatrian keskuksen tilat käyttökieltoon

  9.1.2018

  Lyhyet

  0

  Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on määrännyt Kuopion psykiatrian keskuksen tilat käyttökieltoon sisäilmaongelmien vuoksi. Käyttökielto tulee voimaan maaliskuun alusta. Psykiatrian keskusta ylläpitävät Pohjois-Savon sairaanhoitopi …

 • Terveysriskien arvioinnissa puutteita kauppakeskuksissa

  13.12.2017

  Lyhyet

  0

  Etelä-Suomen työsuojeluviranomaiset tarkastivat yhteensä 97 liikettä kauppakeskuksissa Espoossa, Vantaalla ja Järvenpäässä. Tarkastuksilla selvitettiin, onko työterveyshuollon työpaikkaselvitys tehty ja onko se henkilöstön nähtävillä, onko työntekijöil …