• Aivot eivät multitaskaa – keskeytykset ja kuormitukset altistavat virheille

  15.1.2020

  Ajankohtaista

  3

  Jos työympäristö on rauhaton, tehokkuus karisee ja virheiden mahdollisuus kasvaa. Vaikka kuinka haluaisimme, ihmisaivot eivät taivu moneen tehtävään yhtä aikaa.  Kun työpaikalla pohditaan keinoja työturvallisuuden ja työn tehokkuuden parantamiseksi, op …

 • 5 kysymystä sairauslomista

  8.1.2020

  Ajankohtaista

  1

  Sairausloma ja työssä käyminen eivät välttämättä sulje pois toisiaan. Sairausloma ei myöskään ole aina palkallista. Entä miten käy, jos tulen kipeäksi vuosilomalla?   1 Voinko siirtää lomapäiviäni, jos sairastun vuosilomalla? Jos työntekijä on sai …

 • Varhainen puuttuminen on työntekijänkin etu

  17.12.2019

  Ajankohtaista

  2

  Vastuu työkyvyn seuraamisesta on esimiehellä. Työkyvyn ongelmiin tulee puuttua varhaisessa vaiheessa, koska kasaantuvat ongelmat voivat heikentää työelämässä pärjäämistä mainittavasti. Työpaikalle tulisi luoda malli tapauksiin, joissa työntekijä tarvit …

 • Työhyvinvointia kuntiin voimavaroja vahvistamalla

  22.11.2019

  Lyhyet

  0

  – Kuntien työntekijät voivat kohtalaisen hyvin, mutta kuntatalouteen, työn murrokseen ja väestörakenteeseen liittyvät tulevaisuuden haasteet ovat suuria, pohtii KT Kuntatyönantajien johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen. Tuoreimmass …

 • Osaava ja motivoitunut tekijä saa paikan!

  31.10.2019

  Ajankohtaista

  0

  Hyvä ammattitaito on tärkeää pääomaa työmarkkinoilla, ja siksi siitä kannattaa pitää huolta läpi työuran. Myös osa työkyvyttömyyden syistä voi piillä osaamisen ongelmissa. Pysynkö mukana työn muutoksissa? Hallitsenko tehtäväni kaikilta osin? Olenko tyy …

 • Takaisin pinnalle syvän masennuksen jälkeen

  2.9.2019

  Ajankohtaista

  1

  Työuupumuksesta seurannut masennus vei rehtori Matti Kauppilan sängyn pohjalle ja pitkälle sairauslomalle. Toipuminen on ollut pitkä ja monivaiheinen prosessi, mutta masennuksen väistyttyä miehellä riittää taas virtaa työhön ja harrastuksiin. Työuupumu …

 • Työkyky mielenterveyden näkökulmasta

  Mitä on mielenterveys? Maailman terveysjärjestö (WHO 08/2014) on määritellyt mielenterveyden yksilön kyvyksi huomioida oman potentiaalinsa ja käyttää sitä. Ihminen tulee toimeen jokapäiväisessä elämässä esiintyvien stressitekijöiden kanssa, kykenee tek …

 • Realismia työhaaveisiin, kuntoutuja

  10.6.2019

  Ajankohtaista

  0

  Työeläkekuntoutus voi antaa mahdollisuuden jatkaa työelämässä, kun työkyky on heikentynyt. Moni uudelleenkouluttautuja saattaa haaveilla nuoruuden toiveammatistaan, mutta suunnitelmat eivät aina ole realistisia. Työtä muokkaamallakin päästään usein pit …

 • Kohenna kuntoa, kohennat myös työkykyä

  18.3.2019

  Lyhyet

  0

  Hyvä fyysinen kunto on selvässä yhteydessä parempaan työkykyyn ja työssä jaksamiseen. Huonokuntoisilla naisilla on kolminkertainen ja miehillä nelinkertainen riski menettää työkykynsä ennenaikaisesti heikon fyysisen kunnon vuoksi. Mitä parempi fyysinen …

 • Mielen tasapaino ja työelämä

  Työtehtävien vaatimustaso kasvaa, työt pohjautuvat yhä enemmän tietoon ja tietotekniikkaan, sosiaalinen kanssakäyminen ja verkostoituminen lisääntyvät. Kaiken tämän myötä henkisen ylikuormituksen vaara kasvaa. Miten pidämme mielen tasapainossa? Ajattel …