• Työntekijän epäasiallisesta kohtelusta sakot esimiehelle

  24.2.2020

  Lyhyet

  1

  Päijät-Hämeen käräjäoikeus on tuominnut ryhmänjohtajana toimineen esimiehen 30 päiväsakon rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Työntekijää oli kohdeltu työyhteisössä epäasialli …

 • Kuopiossa työpäivästä tuli Myöpäivä

  22.11.2019

  Ajankohtaista

  0

  Tiukkeneva talous varjostaa työhyvinvointia kunnissa. Kuopiossa Myöpäivällä haluttiin valaa uskoa siihen, että tästä selvitään. Naisia naurattaa. Anu Leinonen, Kaisa Lumilampi ja Pauliina Ruotsalainen asettuvat kuvakankaan eteen, ja kolmikko ikuistetaa …

 • Läheinen vuorovaikutus lisäsi sote-esimiesten yhteisöllisyyttä

  17.9.2019

  Lyhyet

  0

  Työyhteisön yhteisöllisyys on tärkeää siksi, että se edistää työntekijän työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia sekä organisaatioon sitoutumista. Lisäksi sen on huomattu parantavan palvelun laatua. Vasta valmistunut väitöstutkimus vahvistaa näitä käsityk …

 • Työkyky mielenterveyden näkökulmasta

  Mitä on mielenterveys? Maailman terveysjärjestö (WHO 08/2014) on määritellyt mielenterveyden yksilön kyvyksi huomioida oman potentiaalinsa ja käyttää sitä. Ihminen tulee toimeen jokapäiväisessä elämässä esiintyvien stressitekijöiden kanssa, kykenee tek …

 • Työpaikkakiusaamista ei pidä sietää – huumorinkaan varjolla

  10.6.2019

  Ajankohtaista

  2

  Työpaikkakiusaaminen vaikuttaa vahingollisesti sekä kiusaamisen kohteeksi joutuvaan että koko työyhteisöön. Jotta ongelmat eivät pitkity, niihin on puututtava mahdollisimman varhain ja niin, että kaikki osapuolet kokevat tulevansa kuulluiksi.  Noin vii …

 • Palauttavaa lomaa!

  7.6.2019

  Ajankohtaista

  0

  Mitkä ovat sinulle parhaita tapoja irrottautua työstä? Hyvinvointia tukevia keinoja kannattaa pohtia, jotta loma rentouttaa ja lataa akut. Loman alkaessa ihminen kokee mielialansa kohenevan, stressin vähenevän ja terveytensä paranevan. Tällaisia hyötyj …

 • Yhdessä Euroopan parhaaksi

  7.5.2019

  Ajankohtaista

  0

  Valtakunnallisen Työelämä 2020 -hankkeen viimeinen toimintavuosi on parhaillaan käynnissä. Mistä se tullaan muistamaan? Toteutuuko visio Euroopan parhaasta työelämästä? Miten työelämän kehittämistä on syytä jatkaa? Annetaan hankejohtaja Margita Klemeti …

 • Työhyvinvoinnin liukuportaat

  Ergonomia on työhyvinvoinnin monitiedettä, jossa työtä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja kognitiivisesta näkökulmasta. Vuosia sitten, jonkinlaisen ikäkriisin ravistelemana, päätin jättää silloisen työni ja ryh …

 • Työ voi olla onnen lähde

  9.4.2019

  Ajankohtaista

  0

  Työ voi tehdä ihmisen onnelliseksi. Työviihtyvyyttä parantavat eniten tunne työn merkityksellisyydestä ja töissä solmitut ihmissuhteet, sanoo yhdysvaltalainen tutkija Emma Seppälä. Hyvät työkaverit auttavat jaksamaan myös stressaavassa tai puuduttavass …

 • Vetovoimainen työpaikka pitää huolta kulttuuristaan

  26.2.2019

  Ajankohtaista

  1

  Työpaikan kulttuuri vaikuttaa siihen, miten houkuttelevaksi työntekijät ja työnhakijat yrityksen kokevat. Kun kulttuuri näkyy tekoina arjessa, se heijastuu myös henkilöstön sitoutumiseen.  Työpaikan kulttuurilla on iso merkitys työntekijöille ja työnha …