• Tapavalittajaa varten tarvitaan pelisäännöt

  29.5.2020

  Ajankohtaista

  0

  Piinaavan hankalasta asiakkaasta voi tulla riesa työntekijälle ja koko työyhteisölle. Organisaatioilla tulisi olla ”tapavalittajien” varalle selkeät pelisäännöt. Moni asiakaspalvelun ammattilainen tunnistaa tyypin: Aluksi henkilö tekee valituksen josta …

 • Muotoile oma urasi

  20.5.2020

  Ajankohtaista

  0

  Digitalisaatio, tekoäly, automaatio ja sosiaalinen media muuttavat työelämää vauhdilla. Koronakriisin takia elämme aikaa, jollaista ihmiskunnan historiassa ei ole nähty. Itseään kehittämällä voi varautua tulevaan ja parantaa työelämävalmiuksiaan. Uramu …

 • Vaikeuksista versoo viisauden mahdollisuus

  12.5.2020

  Ajankohtaista

  0

  Haasteiden edessä uudet ideat ja hyvät päätökset nousevat entistä suurempaan arvoon. Siksi viisautta kannattaa vaalia myös työpaikalla. Voitko olla työpaikallasi omana itsenäsi, kaikkine tunteine ja kokemuksinesi, kokonaisena ihmisenä? Vai onko työpaik …

 • Työssäoppijasta HR-koordinaattoriksi

  5.5.2020

  Ajankohtaista

  0

  Puoli vuotta työttömänä olleella Terhi Nygårdilla ei ollut aiempaa kokemusta henkilöstöhallinnosta, kun hän osallistui työllistämishankkeen järjestämään HR-koulutukseen. Kiinnostus alaan poiki ensin työssäoppimispaikan. Nyt Nygård työskentelee ICT- ja …

 • Etätyö pelittää selkein säännöin

  18.3.2020

  Ajankohtaista

  0

  Mitä keskeisemmässä roolissa etätyö on työpaikalla, sitä tärkeämpää on siitä sopiminen. Yhteiset pelisäännöt lisäävät luottamusta, avoimuutta ja työn sujuvuutta. Etätyöhön kannattaa valmistautua organisaatioissa huolella. – On parempi sopia asioista et …

 • Työelämätapahtumat siirtyvät koronatilanteen takia

  16.3.2020

  Lyhyet

  0

  Useita työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden tapahtumia on siirretty myöhempään ajankohtaan koronavirustilanteen takia. Tiistaina 24.3. Oopperataloon suunnitellun Work goes happy -työelämätapahtuman anti jaetaan myös videon välityksellä tapahtumaan ilmo …

 • Etätyötä tekevä, muista verovähennykset!

  12.3.2020

  Lyhyet

  0

  Jos työhösi liittyy huomattavasti kotona tehtävää työtä, voit vähentää verotuksessasi työhuoneesta johtuvia kuluja. Työhuonevähennys vuonna 2019 on 900 euroa, kun etätyöpäiviä on yli puolet kaikista työpäivistä. Jos etätyöpäivien määrä jää alle sen, vä …

 • Työn murros uuvuttaa ja ahdistaa

  9.3.2020

  Ajankohtaista

  0

  Suomalaisessa työelämässä työn tehostamisvaatimukset ovat moninaistuneet ja riskit työhyvinvoinnille kasvaneet. Näin osoittaa Tampereen ja Jyväskylän yliopistoissa käynnissä oleva tutkimus. – Tehostamisvaatimukset työntekijä kokee työn intensiivistymis …

 • Työntekijäammateissa korkeampi kuolleisuus

  17.2.2020

  Ajankohtaista

  0

  Ammattien välillä on merkittäviä kuolleisuuseroja. Korkeakoulutetut, ylemmät toimihenkilöt ja hyvätuloiset elävät keskimäärin pidempään kuin perusasteen koulutuksen saaneet, työntekijäammateissa toimivat ja pienituloiset. – Kun tarkastellaan kuolleisuu …

 • Kun työn aloitus tökkii, huijaa aivojasi!

  4.2.2020

  Ajankohtaista

  0

  Aivot ovat kärsimättömät ja haluavat palkkionsa nopeasti. Pienellä jallituksella on kuitenkin mahdollista madaltaa töihin ryhtymisen kynnystä. Anna itsellesi helppo tehtävä Työn aloittaminen voi olla hankalaa, vaikka suoritettava tehtävä olisi kuinka s …