• TTT 4/18

    23.8.2018

    Sisällysluettelot

    0

    5 Päätoimittajalta 8 Kohti kevyempää kuormaa 10 Tekoäly neuvoo esimiehiä 
vuorovaikutuksessa 12 Mitä työelämä lupaa nuorille? 14 Lukijoilta Työ 18 ”Niin avointa, että ahdistaa”
Kehityskeskustelujen tavoitteena 
on konkretisoida unelmia. 20 Työnohjaus v …