• Muoviyhdisteistä ihottumaa ja hengitystiesairauksia

  17.12.2019

  Ajankohtaista

  0

  Epoksit, akrylaatit, isosyanaatit ja lujitemuovit ovat kemikaaleja, jotka voivat aiheuttaa niitä käsitteleville työturvallisuusriskin. Työpaikoilla on syytä perehtyä oikeisiin työtapoihin ja suojaimiin. Lattia-asennusyrityksen toimitusjohtaja arvosteli …

 • Kemikaalitieto vaatii yhä kehittämistä

  31.10.2019

  Ajankohtaista

  0

  Kemikaalitiedon määrä on kasvanut paljon kymmenen viime vuoden aikana, mutta miten on kemikaalien hallinnan laita? Aihetta pohdittiin työ- ja kemikaaliturvallisuuden ohjelmistoja kehittävän EcoOnline Oy:n järjestämässä Syyspäivä-seminaarissa. Käyttötur …

 • Neuvonta puree riskien hallintaan

  23.10.2019

  Lyhyet

  0

  Aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat tarkastivat tänä syksynä 400 yritystä kemiallisten tekijöiden valvontaviikoilla. Tarkastuksissa käytiin läpi työpaikan kemikaaliluettelo, käyttöturvallisuustiedotteet ja kemiallisten riskien arviointi. Valvont …

 • Puhtaampaa ilmaa koneistajille

  3.9.2019

  Ajankohtaista

  1

  Metallintyöstön poistokaasuille löytyi viimein puhdistuskeino. Uusi menetelmä parantaa konepajojen työilmaa radikaalisti poistamalla kohdepoistoilmasta myös kaasumaisia epäpuhtauksia. Konepajoissa yleinen tapa on palauttaa työstökoneiden kohdepoistoilm …

 • Käsittele kemikaalijäte turvallisesti

  2.9.2019

  Lyhyet

  0

  Jo hankintavaiheessa mieti, millaisen kemikaalin hankit ja miten käsittelet sitä jätteenä. Ulota kemikaalin käytön kontrolli siihen saakka, että kemikaalista on tullut jäte. 
Tee jätteelle oma turvaohje. Valvo myös, että ohjetta noudatetaan ja tarvitta …

 • Siivoojat osaavat kemikaalien turvallisen käytön

  14.8.2019

  Lyhyet

  2

  Uimahalleissa ja kylpylöissä joudutaan tilojen erityisluonteen vuoksi käyttämään vahvoja kemikaaleja, kuten klooripohjaisia desinfiointiaineita. Kemikaaliturvallisuus toteutuu kuitenkin varsin hyvin siivoustyössä, toteaa Itä-Suomen yliopiston sisäympär …

 • Parta ja tupakka pois asbestipurkajilta

  6.6.2019

  Ajankohtaista

  0

  Asbestipurkutöiden toteutuksessa on ilmennyt puutteita sekä ilmanvaihdon järjestämisessä että suojainten käytössä. Vääränkokoinen hengityksensuojain ei asetu tiiviisti käyttäjän kasvoille. Myös parta heikentää istuvuutta. Asbestille altistutaan edellee …

 • Työntekijän kemikaalialtistusta ehkäistään keskusteluin

  4.6.2019

  Lyhyet

  0

  Harjavalta-mallissa työntekijän altistustason ylittyminen johtaa esimiehen kanssa käytävään keskusteluun työtavoista ja työhygieniasta. Kemiallista työperäistä altistumista ehkäisevä toimintamalli, ns. Harjavalta-malli, pienentää altistusta, tukee esim …

 • Kemikaalitietoa uudella tavalla

  7.5.2019

  Lyhyet

  0

  Työturvallisuuskeskus julkaisi kymmenen animaatiota kemikaalien varoitusmerkeistä ja niillä merkittyjen aineiden vaaroista käyttäjälle. – Animaatiot tehtiin siksi, ettei varoitusmerkkejä vieläkään tunneta riittävästi työpaikoilla, sanoo Työturvallisuus …

 • Uusi laite hengityksensuojaimen tiiviyden seurantaan

  26.2.2019

  Ajankohtaista

  0

  Hengityksensuojainten tiiviyden seurantaan on kehitetty laite, joka havaitsee vuodot suojaimessa varsin luotettavasti ja varoittaa työntekijää. Hengityksensuojain tekee tehtävänsä vain, jos se on tiiviisti käyttäjänsä kasvoilla. Ennen suojaimen käyttöä …