• Uusi tietokanta palvelee kiertotaloutta

  3.2.2020

  Ajankohtaista

  0

  Osassa kierrätykseen päätyvistä esineistä ja tuotteista on vaarallisia kemikaaleja, jotka kannattaisi ottaa pois kierrosta. Kemikaalivirasto on julkaisemassa uuden tietokannan, johon toimitusketjun on ilmoitettava tuotteiden osien sisältämät huolta aih …

 • Muoviyhdisteistä ihottumaa ja hengitystiesairauksia

  17.12.2019

  Ajankohtaista

  0

  Epoksit, akrylaatit, isosyanaatit ja lujitemuovit ovat kemikaaleja, jotka voivat aiheuttaa niitä käsitteleville työturvallisuusriskin. Työpaikoilla on syytä perehtyä oikeisiin työtapoihin ja suojaimiin. Lattia-asennusyrityksen toimitusjohtaja arvosteli …

 • Kemikaalitieto vaatii yhä kehittämistä

  31.10.2019

  Ajankohtaista

  0

  Kemikaalitiedon määrä on kasvanut paljon kymmenen viime vuoden aikana, mutta miten on kemikaalien hallinnan laita? Aihetta pohdittiin työ- ja kemikaaliturvallisuuden ohjelmistoja kehittävän EcoOnline Oy:n järjestämässä Syyspäivä-seminaarissa. Käyttötur …

 • Käsittele kemikaalijäte turvallisesti

  2.9.2019

  Lyhyet

  0

  Jo hankintavaiheessa mieti, millaisen kemikaalin hankit ja miten käsittelet sitä jätteenä. Ulota kemikaalin käytön kontrolli siihen saakka, että kemikaalista on tullut jäte. 
Tee jätteelle oma turvaohje. Valvo myös, että ohjetta noudatetaan ja tarvitta …

 • Siivoojat osaavat kemikaalien turvallisen käytön

  14.8.2019

  Lyhyet

  2

  Uimahalleissa ja kylpylöissä joudutaan tilojen erityisluonteen vuoksi käyttämään vahvoja kemikaaleja, kuten klooripohjaisia desinfiointiaineita. Kemikaaliturvallisuus toteutuu kuitenkin varsin hyvin siivoustyössä, toteaa Itä-Suomen yliopiston sisäympär …

 • Kemikaalitietoa uudella tavalla

  7.5.2019

  Lyhyet

  0

  Työturvallisuuskeskus julkaisi kymmenen animaatiota kemikaalien varoitusmerkeistä ja niillä merkittyjen aineiden vaaroista käyttäjälle. – Animaatiot tehtiin siksi, ettei varoitusmerkkejä vieläkään tunneta riittävästi työpaikoilla, sanoo Työturvallisuus …

 • Kemian suurtapahtuma pohtii työturvallisuutta

  26.2.2019

  Lyhyet

  0

  Kahden vuoden välein järjestettävä Suomen kemian alan ykköstapahtuma ChemBio Finland nostaa tällä kertaa esiin muun muassa kemikaaliturvallisuuden, työturvatuotteet ja hyvät työasennot. Mitä vaaroja palavissa kemikaaleissa on? Kuinka käsitellä niitä tu …

 • Aiempaa helppolukuisemmat KAMAT-kortit auttavat tunnistamaan työn kemialliset riskit

  5.2.2019

  Ajankohtaista

  0

  Metalli- ja autoalan kemiallisista altisteista on tarjolla ajantasaista tietoa, sillä uudistetut KAMAT-tietokortit julkaistiin viime vuoden lopulla. Tietoa kemikaaliturvallisuudesta todella tarvitaan. Työsuojeluviranomaiset tarkastivat viime lokakuussa …

 • Turvallisempia kemikaaleja pk-yrityksiin

  11.12.2018

  Lyhyet

  0

  Pienten yritysten on vaikea pysyä selvillä kemikaalien haittavaikutuksista. Turun ammattikorkeakoulun hanke tähtää haitallisten kemikaalien korvaamiseen pk-yrityksissä. Kemikaalilainsäädännöstä huolimatta yrityksissä käytetään terveydelle ja ympäristöl …

 • Työperäinen altistus lisää virtsarakon syövän riskiä

  11.12.2018

  Lyhyet

  0

  Tupakointi on virtsarakon syövän tärkein riskitekijä, mutta myös ammatti voi lisätä sairastumisriskiä. Kishor Hadkhalen väitöskirjatutkimus selvitti työhön liittyvien tekijöiden ja virtsarakon syövän riskin yhteyttä. Tutkimus tukee näkemystä, jonka muk …