• Syöpävaarallisille aineille uusia rajoituksia

    18.12.2019

    Lyhyet

    0

    Euroopassa kuolee vuosittain työperäiseen syöpään yli 100 000 ihmistä ja Suomessa noin 1 000. Syöpävaarallisten aineiden käyttöön työssä tuli tammikuussa 2020 lisää sitovia raja-arvoja. Uudet rajoitukset velvoittavat vähentämään vaarallisimpien kemikaa …