• Käsittele kemikaalijäte turvallisesti

    2.9.2019

    Lyhyet

    0

    Jo hankintavaiheessa mieti, millaisen kemikaalin hankit ja miten käsittelet sitä jätteenä. Ulota kemikaalin käytön kontrolli siihen saakka, että kemikaalista on tullut jäte. 
Tee jätteelle oma turvaohje. Valvo myös, että ohjetta noudatetaan ja tarvitta …