• Arviointi kaikkien taidoksi

    7.8.2018

    Lyhyet

    0

    Työkirja ohjaa osallistavaan uudistusten arviointiin. Työn ja palvelujen uudistamisessa yleistyvät nopeat kokeilut, joiden onnistumista pitäisi osata arvioida. Sen sijaan että kutsut arviointikonsultin paikalle, voit toteuttaa arvioinnin osallistavasti …