FIKSUSTI TÖISSÄ

Aki Markkanen (vas.) ja Niko Vihermaa kävivät läpi nostoapuvälineiden visuaalista kunnon tarkastusta ja  oikeaoppista käyttöä turvallisuus­rastilla viime vuonna.
Aki Markkanen (vas.) ja Niko Vihermaa kävivät läpi nostoapuvälineiden visuaalista kunnon tarkastusta ja oikeaoppista käyttöä turvallisuus­rastilla viime vuonna.

Turvallisuuspäivä

pysäyttää työt betoniyrityksessä

Betonimyllyt pysähtyvät joka vuosi yhdeksi päiväksi, kun johtavan suomalaisen betonielementtiratkaisujen tuottajan, Consolis Parman, henkilöstö paneutuu työturvallisuuden kehittämiseen. Tavoitteena on vahvistaa nolla tapaturmaa -kulttuuria.

Idea yhteisestä turvallisuuspäivästä on lähtöisin kansainvälisestä Consolis-konsernista, joka on Parman emoyhtiö. Konsernissa järjestetään turvallisuuspäivä vuosittain kaikissa 21 maassa, joissa yhtiö toimii. Käytäntö on jatkunut jo seitsemän vuotta.

Yhden maaliskuisen viikon aikana jokaisessa konsernin toimipaikassa keskitytään kokonaisen työpäivän ajan vain työturvallisuuden parantamiseen normaalien töiden sijaan. Kaikkiaan yli 11 000 ihmisen työt pysähtyvät.

– Viime vuonna huomio kohdistui riskien tunnistamiseen ja hallintaan sekä inhimillisen tekijän huomioimiseen. Tämän vuoden pääteema on “Pysyn poissa vaara-alueilta”. Se on meille tosi tärkeä asia, sillä siihen liittyy lähes 50 prosenttia tapaturmista ja läheltä piti -tilanteista, kertoo Parman turvallisuuspäällikkö Katja Salmi.

– Kaksi muuta työturvallisuuden pääteemaa konsernissa ovat ”Varmistan kulkureittien turvallisuuden” ja ”Käytän oikeita työkaluja, jotka ovat hyvässä kunnossa”. Nämä kolme pääteemaa kiteytyvät konsernissa viime vuonna lanseerattuun Kohti Nolla tapaturmaa -tavoitteeseen, Salmi jatkaa.

Turvallisten kulkureittien ja työskentelyalueiden merkitys korostuu, sillä tehtaissa liikutellaan ja varastoidaan monien tonnien painoisia betonielementtejä ja niiden rakennusaineita. Vaaranpaikkoja voi aiheutua muun muassa erilaisten nostojen yhteydessä ja terällä varustettuja koneita käytettäessä. Turvallisuusajattelu kattaa myös toimistoissa ja kotona työskentelyn.

Pieniä ja suuria riskejä

Turvallisuuspäivän ohjelmassa on sekä koko yritykselle yhteistä että tehdaskohtaisesti suunniteltua ohjelmaa erilaisten rastien muodossa. Esimerkiksi viime vuonna yhteistä kaikille oli rasti otsikolla “Koistiselle sattuu ja tapahtuu”.

– Meillä ihmisillä on luontainen tapa olla kekseliäitä ja mennä sieltä, mistä reitti on lyhyin. Tällä rastilla mietittiin, millaisia riskejä meillä otetaan ja miksi näin toimitaan. Ja tietenkin sitä, mikä on oikea tapa toimia, Salmi kertoo.

Toisen rastin nimi oli “Viikatemies”, joka nimensä mukaisesti pani pohtimaan vakavimpien onnettomuuksien riskejä. Betoniteollisuudessa työskennellään raskaiden koneiden ja elementtien parissa, mikä vaatii erityistä huolellisuutta.

– Turvallisuuskoulutusten yhtey­dessä on tärkeää miettiä näitä vaaranpaikkoja, jotta opitaan tunnistamaan uusia riskejä, Salmi toteaa.

Kaikissa Parman yksiköissä on kah­tena viime vuonna järjestetty toimihenkilöille omaa turvallisuuspäivän ohjelmaa. Heitä on yrityksessä viidesosa henkilöstöstä eli noin 180.

– Aiemmin toimihenkilötkin osallistuivat tehtaan henkilöstölle suunnattuun toimintaan, mutta on mielekkäämpää, että rastit liittyvät omaan työhön. Viime vuonna heidän turval­lisuuspäivässään puhuttiin muun muassa psykososiaalisesta kuormituksesta, tietoisen läsnäolon taidoista ja kotiturvallisuuteen liittyvistä asioista, Salmi kertoo.

Koulutuksella irti rutinoitumisesta

Katja Salmen mukaan henkilöstöltä saatu palaute päivästä on ollut myönteistä.

– Turvallisuuspäivän lisäarvo on se, että päästään irti arjen työstä. Silloin voidaan tavallista syvällisemmin paneutua aiheeseen ja olla myös vuorovaikutuksessa kollegojen kanssa.

Elementtityöntekijä Henrik Fager­ström on työskennellyt Parman Nummelan-tehtaassa reilut kaksi vuotta. Hän osallistui turvallisuuspäivän suunnitteluun nyt ensi kertaa, koska aloitti yksikkönsä työsuojeluvaltuu­tettuna tämän vuoden alusta.

Tällä kertaa hänen yksikössään turvallisuuteen liittyvää ohjelmaa porrastettiin eri viikonpäiville. Ohjelmassa oli muun muassa poistumisharjoitus, nosturikoulutusta ja työhyvinvointikysely.

– Jotkut saattavat pitää työturvallisuuskoulutuksia hieman tarpeettomina. Asioita on kuitenkin hyvä välillä päivittää. Vaikka olisi kokenut työntekijä, toimintatapoihin helposti fakkiutuu ja ote voi herpaantua, Fagerström toteaa.

Itse kukin meistä sokeutuu myös omalle työympäristölleen. Siksi työsuojeluvaltuutetusta on hyvä, että turvallisuuspäivään kutsutaan ulkopuolisiakin kouluttajia.

– Toki päivittäin keräämme turval­lisuushavaintoja, ja melko hyvin niistä raportoidaankin, Fagerström mainitsee.

Investointi turvallisuuteen

Parmassa on jo pitkään panostettu työturvallisuuteen, ja tapaturmataajuus onkin laskenut reippaasti viime vuosikymmenen alusta. Vuonna 2019 vähintään päivän poissaoloon johtaneiden työpaikkatapaturmien taajuus miljoonaa työtuntia kohden oli 5, kun se vuonna 2011 oli 46.

– Työturvallisuus on yrityksessä esillä paljon muutenkin kuin turval­lisuuspäivänä, muun muassa viikoittaisissa turvavarteissa sekä henkilöstön kanssa käytävissä päivittäisissä turvallisuuskeskusteluissa, Katja Salmi kertoo.

Tuotannon pysäyttäminen joka yksikössä kokonaiseksi päiväksi on yritykselle iso rahallinen satsaus. Se nähdään yrityksessä Salmen mukaan kuitenkin sijoitukseksi, eikä turvallisuuspäivälle ole laskettu hintalappua.

– Onhan se iso summa, kun mukana ovat palkkakustannukset ja tekemättä jääneet elementit. Mutta turvallisuus on meille iso asia, ja siksi on ollut itsestään selvää, että siihen myös investoidaan. Jokaisen Con­soliksen työntekijän tulisi päästä työpäivän jälkeen terveenä kotiin, vuoden jokaisena päivänä.

Parma

  Suomen johtava betonielementti­ratkaisujen tuottaja.

  valmistaa betonielementtejä asuin-, toimitila- ja infrarakentamisen tarpeisiin.

  kuuluu Consolis-konserniin, joka toimii 21 maassa ja työllistää yli 11 000 henkeä.

  Suomessa toimintaa 17 paikkakunnalla ja henkilöstömäärä yli 700 henkeä.

  pahimmat työturvallisuusriskit: taakkojen siirtely ja varastointi sekä kivipölyn kvartsi.

  tyypillisimmät työtapaturmat: työkalujen kanssa sattuvat vammat, kompastumiset ja liukastumiset.