TYÖ AJASSA

Työkyvyn vaaliminen karsii tekemätöntä työtä

Ennakoivalla työterveyshuollolla voitaisiin saavuttaa vuodessa 1,5 miljardin euron säästö…