Ajassa

Älä häslää!

HAllinnan tunteen saavuttaminen työssä vaatii suunnittelua. Reaktiivinen asioista toiseen poukkoilu vie turhaan energiaa.

Ensiksi pitää hahmottaa, mit…