Vaarat tunnistettu –

miten hoituivat korjaukset?

Riskienarvioinnin tuloksiin ja päätettyihin parannustoimiin kannattaa aina palata yhdessä myöhemmin. Esimiehet hyötyis…