Työ / Terveys / Turvallisuus

Rasittavatko työjärjestelyt tai hankalat asiakkaat?

Psykososiaalisiin kuormitustekijöihin on syytä kiinnittää huomiota kaikenlaisissa töissä. Ne liittyvät työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työ…