Työ / TERVEYS / TURVALLISUUS

Mitä tietoja työnhakijasta on lupa selvittää?

Työnantajan työnhakijasta keräämiä tietoja säätelee laki yksityisyyden suojasta työelämässä. Työnantaja voi lähtökohtaisesti kerätä työnhakijasta vain…