Käsivarsilla tulisi olla riittävä tukipinta hiiren ja näppäimistön edessä.

Hiiriohjain
vaatii totuttelua

Testissä oli kolme erilaista hiiriohjainta, niin sanottua keskihiirtä, joka vie käsivarret keskelle eteen. Keskihiiri mah…