Tilastointi tukee tapaturmien ehkäisyä

Tapaturmataajuutta mitataan eri tavoin, ja siksi työpaikalla voi olla epävarmuutta siitä, miten laskea luvut. Oleellisinta on kuitenkin ylipäänsä seurata työturvallisuuden tilaa.