Työ / TERVEYS / TURVALLISUUS

01_2_Otsikko_sisakansi

Joustot tuotiin työaikalakiin

Uudessa työaikalaissa on otettu huomioon, että työtä tehdään enenevässä määrin ajasta ja paikasta riippumattomasti. Tavoite on, että erilaisten j…