Pidetään huolta luottamuksesta

Kun luottamus työyhteisössä on vahvaa ja kaikki ovat sitoutuneet yhteisiin tavoitteisiin, etätyöntekijää ei tarvitse epäillä lusmuilusta. Luottamus ei kuitenkaan rakennu itsestään.