AJASSA

Horjuva mielenterveys ajaa

työkyvyttömyyseläkkeelle

Psyykkinen kuormitus on noussut työkyvyttömyyden riskitekijäksi fyysisen kuormituksen rinnalle. Vuonna 2019 työkyvyttömyys eläkkeelle siirtymisen syynä olivat jo u…