AJASSA

Työsuojelu päälliköt on nyt Finnsafe

Työsuojelupäälliköt ry on muuttanut nimensä Finnsafe ry:ksi. Jo useamman vuoden käytössä ollut nimi Finnsafe hyväksyttiin Patentti- j…