Työturvallisuuskeskuksen Päivi Rauramo:

Työhyvinvoinnin liukuportaat

Miten vastaava estetään?

Ergonomia on työhyvinvoinnin monitiedettä, jossa työtä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalis…