Ajassa

Tukea ajanhallintaan

Ajanhallinta asiantuntijatyössä vaatii koko organisaation tuen. Yksin on vaikea priorisoida, rajata ja vaiheistaa tehtäviä työssä, joka useimmilla edellyttää eri ryhmien, yhteisöjen ja verkostojen t…