Ajassa

Tukea ajanhallintaan

Ajanhallinta asiantuntijatyössä vaatii koko organisaation tuen. Yksin on vaikea priorisoida, rajata ja vaiheistaa tehtäviä työssä, joka useim…