• Työterveyttä maatalousyrittäjälle

  30.10.2018

  Lyhyet

  0

  Työterveyslaitoksessa toimiva Maatalousyrittäjien työterveyshuollon keskusyksikkö (Mytky) on tuottanut verkkoon työn ja terveyden oma-arviointipalvelun, jossa on huomioitu erityisesti maatalousyrittäjät. Mytky on myös julkaissut ostajan oppaan maatalou …

 • Riskiammatit kemikaaliturvallisuudessa – top 10

  30.10.2018

  Lyhyet

  2

  TYÖTERVEYSLAITOS SELVITTI hankkeessaan kemikaalien aiheuttamaa tautitaakkaa ja riskiä sairastua kroonisiin sairauksiin, kuten syöpään tai erilaisiin hengitystiesairauksiin. Ammattitauteja (pois lukien asbesti) esiintyi eniten leipomotyössä, kampaajilla …

 • Toimitusjohtajalle sakkoja työsyrjinnästä

  30.10.2018

  Lyhyet

  0

  Yrityksen toimitusjohtaja on saanut 60 päiväsakkoa työsyrjinnästä ja työnantajan ulkomaalaisrikkomuksesta. Rakennusmuovia valmistavan yrityksen kahdelle työntekijälle oli maksettu pienempää tuntipalkkaa kuin mitä alan yleissitova työehtosopimus olisi e …

 • Henkilötunnisteiden oltava kunnossa yhteisellä työmaalla

  30.10.2018

  Lyhyet

  0

  Yhteistä rakennustyömaata johtavan tai valvovan rakennuttajan on huolehdittava siitä, että jokainen työntekijä käyttää kuvallista henkilötunnistetta. Työturvallisuuslakiin kirjatun vaatimuksen tarkoituksena on torjua harmaata taloutta. Työsuojelutarkas …

 • Koneesta puuttui suojaus – sakkoja yritykselle

  30.10.2018

  Lyhyet

  0

  Paperilautasia valmistava Oy Mini-Maid Ab on saanut 1 000 euron yhteisösakon ja yhtiön tuotantopäällikkö 20 päiväsakkoa työturvallisuusrikoksesta. Syynä oli vuonna 2016 Kruunupyyssä sattunut työtapaturma, joka Pohjanmaan käräjäoikeuden mukaan oli seura …

 • Kemikaaliturvallisuutta valvotaan tehostetusti

  9.10.2018

  Lyhyet

  0

  Työpaikkojen kemikaaliturvallisuutta valvotaan kuluvalla viikolla poikkeuksellisen tarkasti. Työsuojeluviranomainen tarkastaa teollisuuslaitoksia ja auto- ja moottoripyöräkorjaamoja eri puolilla Suomea. Liki 50 tarkastajan voimin tehdään yhteensä noin …

 • Käsitapaturmasta sakkoja työnantajalle

  9.10.2018

  Lyhyet

  0

  Puunjalostusyritys Oy Primapoli Ltd:ssa sattui kesäkuussa 2017 työtapaturma, kun työntekijän käsi jäi puristuksiin runkohöylän syöttölaitteen suojaamattoman paininrullan ja lankun väliin. Työntekijä oli yrittänyt suoristaa syöttöpöydällä olevia lankkuj …

 • Hiekoituskone ruhjoi käden – yhteisösakko yritykselle

  9.10.2018

  Lyhyet

  0

  Kiinteistöpalvelun työntekijä loukkasi vakavasti käsivartensa, kun hänen kätensä jäi hiekoituskoneen telamurskaimen ruhjomaksi. Hyvinkään käräjäoikeus tuomitsi yritykselle 30 000 euron yhteisösakon. Lisäksi yksikön päällikkö ja palvelupäällikkö saivat …

 • Valvonta paljasti puutteita kesätyöpaikoissa

  9.10.2018

  Lyhyet

  0

  Ravitsemisalan kesätyöpaikoissa on puutteita etenkin työterveyshuollon järjestämisessä ja väkivallan uhan hallinnassa. Aihealueet nousivat esiin työsuojeluvalvonnassa Etelä-Suomessa tänä kesänä. Tarkastuksia tehtiin 135 kesätyöpaikkaan, etupäässä kahvi …

 • Työtelineen pettäminen johti sakkoihin

  9.10.2018

  Lyhyet

  0

  Rakennustyömaan vastaava johtaja sai tuomion työturvallisuusrikoksesta, joka koski työtelineiden käyttöönottotarkastuksen laiminlyöntiä. Kymenlaakson käräjäoikeus tuomitsi hänet 15 päiväsakkoon. Kouvolalaisella laajennus- ja remonttityömaalla olleet mu …