• Työnantaja ei antanut työtodistusta eikä palkkalaskelmaa – yritykselle uhkasakot

  19.3.2019

  Lyhyet

  0

  Leppävirralla toimiva siivousalan yritys on saanut työsuojeluviranomaiselta yhteensä 6 000 euron uhkasakot tapauksessa, joka koskee velvollisuutta antaa työntekijälle palkkatodistus ja työtodistus. Yrityksessä työskennellyt siivooja ei pyynnöistään huo …

 • Kahdelle yrittäjälle sakkoja työnantajan ulkomaalaisrikkomuksesta

  19.3.2019

  Lyhyet

  0

  Pohjanmaan käräjäoikeudessa on ollut käsiteltävänä kaksi tapausta, jotka liittyvät EU:n ulkopuolisesta maasta tulleen työvoiman käyttöön. Kummassakin tapauksessa elinkeinonharjoittaja tuomittiin päiväsakkoihin muun muassa työnantajan ulkomaalaisrikkomu …

 • Sähköiskun aiheuttama työtapaturma johti sakkoihin

  19.3.2019

  Lyhyet

  0

  Muuntajaa purkamassa ollut työntekijä sai vakaviin vammoihin johtaneen sähköiskun elokuussa 2018 sattuneessa työtapaturmassa. Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi työnantajayrityksen 30 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi yhti …

 • Työsuojelupäälliköt on nyt Finnsafe

  19.3.2019

  Lyhyet

  0

  Työsuojelupäälliköt ry on muuttanut nimensä Finnsafe ry:ksi. Jo useamman vuoden käytössä ollut nimi Finnsafe hyväksyttiin Patentti- ja rekisterihallituksessa maaliskuun alussa. – Uusi nimi kuvaa paremmin sitä, että kuka tahansa työnantajan nimeämä turv …

 • Kohenna kuntoa, kohennat myös työkykyä

  18.3.2019

  Lyhyet

  0

  Hyvä fyysinen kunto on selvässä yhteydessä parempaan työkykyyn ja työssä jaksamiseen. Huonokuntoisilla naisilla on kolminkertainen ja miehillä nelinkertainen riski menettää työkykynsä ennenaikaisesti heikon fyysisen kunnon vuoksi. Mitä parempi fyysinen …

 • Työelämätieto yhteen paikkaan

  15.3.2019

  Lyhyet

  0

  Työterveyslaitoksen uusi julkinen verkkopalvelu lisää suomalaisen työelämätiedon saatavuutta ja helppokäyttöisyyttä. Tavoitteena on saada aiemmin hajallaan useassa eri lähteessä ollut tieto yhteen osoitteeseen. Työelämätietoa on ollut aiemminkin saatav …

 • Rakennuttaja – varmistu kaivantotyön turvallisuudesta

  14.3.2019

  Lyhyet

  0

  Liikenneviraston selvityksen mukaan infra-alalla tarvittaisiin vastuiden ja roolien selkeyttämistä. Usein kaivantojen turvallisuuden varmistaminen jää urakoitsijalle, koska rakennuttaja ei tilaa kaivantosuunnitelmia ennen toteutusta. Rakennuttaja: Sisä …

 • Rakentaja, muista ennakkoilmoitus!

  26.2.2019

  Lyhyet

  0

  Rakennustyön ennakkoilmoituksissa on puutteita, ilmeni työsuojeluviranomaisen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella tekemissä tarkastuksissa. Pääurakoitsijan tai päätoteuttajan on tehtävä ilmoitus rakennustyömaasta, joka on tarkoitettu ke …

 • Työtapaturma kaupan lihaosastolla johti sakkoihin

  26.2.2019

  Lyhyet

  4

  Kaupan lihaosaston työntekijän käsi vahingoittui vakavasti hänen käyttäessään pihvintekokonetta, jossa ei ollut teräsuojaa. Kanta-Hämeen käräjäoikeus on tuominnut yrityksen 5 000 euron yhteisösakkoon. Lisäksi kauppias ja myymäläpäällikkö saivat kumpiki …

 • Kattoyritykselle 20 000 euron yhteisösakko

  26.2.2019

  Lyhyet

  0

  Vakavat ja toistuvat työturvallisuuden laiminlyönnit toivat kattoremontteja tekevälle yritykselle tuomion kahdesta työturvallisuusrikoksesta ja 20 000 euron yhteisösakon. Kanta-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi lisäksi yhtiön kaksi työnjohtajaa, yksikön pää …