• Vision Zero Summit vauhditti yhteistyötä työolojen parantamisessa

  15.11.2019

  Ajankohtaista

  0

  Useat eri maat ja kansainväliset järjestöt ovat sitoutuneet työolojen parantamiseen entistä tiiviimmällä yhteistyöllä. Koalitio tavoitteiden saavuttamiseksi käynnistyi Helsingissä marraskuussa. Kansainvälinen yhteistyömuoto eli koalitio työolojen paran …

 • Ranskalaisella työmaalla turvallisuus jää mappiin

  31.10.2019

  Ajankohtaista

  1

  Notre-Damen katedraalin palon jälkeen Ranskassa on huolestuttu rakennustyömaiden turvajärjestelyistä – tai pikemminkin niiden puutteesta. Huolimaton asenne koskee niin työmaan turvallisuutta kuin suojavarusteisiin suhtautumistakin. Ensimmäisten Notre-D …

 • Osaava ja motivoitunut tekijä saa paikan!

  31.10.2019

  Ajankohtaista

  0

  Hyvä ammattitaito on tärkeää pääomaa työmarkkinoilla, ja siksi siitä kannattaa pitää huolta läpi työuran. Myös osa työkyvyttömyyden syistä voi piillä osaamisen ongelmissa. Pysynkö mukana työn muutoksissa? Hallitsenko tehtäväni kaikilta osin? Olenko tyy …

 • Työkyvyn vaaliminen karsii tekemätöntä työtä

  31.10.2019

  Ajankohtaista

  0

  Ennakoivalla työterveyshuollolla voitaisiin saavuttaa vuodessa 1,5 miljardin euron säästöt, esittää Terveystalon Tekemättömän työn vuosikatsaus. Tekemätön työ tarkoittaa työtä, joka jää tekemättä työntekijän sairauspoissaolon vuoksi. Sairauspoissaolois …

 • Pakarat vahvoiksi portaissa

  31.10.2019

  Ajankohtaista

  0

  Porraspäivät-teemaviikko 4–10.11. innostaa pohtimaan portaiden käytön ja muiden pienten arkisten liikkumisvalintojen hyötyä työikäisten fyysiselle kunnolle ja työkyvylle.  Paitsi liikkumisen merkityksestä työkyvylle Porraspäivät muistuttaa myös pakaral …

 • Kemikaalitieto vaatii yhä kehittämistä

  31.10.2019

  Ajankohtaista

  0

  Kemikaalitiedon määrä on kasvanut paljon kymmenen viime vuoden aikana, mutta miten on kemikaalien hallinnan laita? Aihetta pohdittiin työ- ja kemikaaliturvallisuuden ohjelmistoja kehittävän EcoOnline Oy:n järjestämässä Syyspäivä-seminaarissa. Käyttötur …

 • Uusi liikuntasuositus kannustaa liikuskeluun

  31.10.2019

  Ajankohtaista

  0

  UKK-instituutin julkaisema uudistunut liikkumisen suositus nostaa liikuskelun kunniaan. Suosituksen mukaan jo muutaman minuutin liikkumispätkät kerrallaan ovat tärkeitä ja kevyelläkin liikkumisella saavutetaan terveyshyötyjä. Tutkimukset osoittavat, et …

 • Valoa ja unta päiväväsymykseen

  31.10.2019

  Ajankohtaista

  0

  Kirkasvalolaitteen käyttö aamuisin voi auttaa ehkäisemään kaamosoireita. Kirkasvalolla voi myös yrittää siirtää vuorokausirytmiään.  Valo vaikuttaa vireystilaamme. Sillä on välitön vaikutus, ja kun voimakasta valoa on useampana päivänä peräkkäin suunni …

 • Sydäniskuri joka työpaikalle

  29.10.2019

  Ajankohtaista

  0

  Defibrillaattorin eli sydäniskurin hankinta tuo turvaa paitsi työyhteisölle myös asiakkaille. Sydäniskurin käyttäjän ei tarvitse osata mitään erityistä, koska laite opastaa auttajaa vaihe vaiheelta toimimaan oikein. Autettavan selviytymismahdollisuudet …

 • Työmatkalla: Savosta maailmalle ja takaisin

  11.10.2019

  Ajankohtaista

  0

  ASUN KUOPIOSSA, mutta varsinainen työpaikkani on ABB:n Vaasan-toimipiste, jossa teen voimalaitosten sähkönjakeluun liittyviä töitä. Välillä on viikkoja, jolloin voin tehdä työtä kotoa käsin. Osa työajasta kuluu maailmalla voimalaitosten asennuksissa ja …