Sosiaalisesta mediasta

Videoarkistosta

 • Blogi

  Esimiestyö vaatii taitoa ja tahtoa

  30.10.2018

  Blogi

  7

  ESIMIESTYÖ ON jatkuvaa kehittymistä vaativa laji. Jokaisella siihen ryhtyvällä pitäisi olla tahtoa ja taitoa kasvaa tehtävässään. Esimies on työpaikalla paljon vartijana. Hänen pitää olla sekä joukkueenjohtaja että alansa pätevä asiantuntija. Esimieski …

 • Blogi

  Päätoimittajalta: Tunteilla turvallisuutta

  9.10.2018

  Blogi

  0

  VAARALLISIN VAIHE työpäivässäni lienee, kun laskeudun portaita alakertaan ullakon työhuoneesta. Yli kolmannes kaikista työtapaturmista aiheutuu nimittäin liukastumisesta, kaatumisesta tai putoamisesta. Alas laskeutuessani mielessäni käy joskus tapaus, …

Lukijan kommentti

Lukijan kommentti Erkki Auvisen blogiin: Esimiestyö vaatii taitoa ja tahtoa ”Esimiestyö on taitolaji. Jokainen johtaa omalla, persoonallisella tavallaan. On totta, että koulutus itsessään ei tee esimiehestä taitavaa. Se kuitenkin antaa valmiuksia ymmärtää ihmisten käyttäytymistä ja sitä, miksi asiat eivät aina sujukaan niin kuin oli ajatellut. Taitava esimies on inhimillinen, itseään ja alaisiaan ”armahtava”. Jokainen tekee virheitä, virheistä oppii ja sitten mennään eteenpäin.
Esimiestyö on myös kestävyyslaji. Asiat toistuvat ja samoja ongelmia ratkotaan yhä uudelleen, ehkä uuden työyhteisön kanssa, mutta kuitenkin samojen ratkaisumallien mukaan. Kestävyyttä omaava esimies jaksaa olla johdonmukainen ja arvostaa omaa persoonaansa uskoen tekevänsä oikein. Dilemma tässä onkin, että kuitenkin sekä johtajuus että henkilöstö ovat samalla sekä monimuotoisia että muuttuvia.
”Hyvä” esimies on ”hyvä” omassa kontekstissaan. Työyhteisön muuttuessa myös esimiehen toimintatapojen tulee mukautua tilanteeseen.
Esimiehen ei tarvitse olla johtamansa alan asiantuntija. Riittää, että hän osaa arvostaa niitä työntekijöitä, jotka osaavat substanssin ja luo luottamuksen ilmapiirin. Kestävä, kannustava esimiestyö rakennetaan luottamuksen perustalle.
Esimies ei ole koskaan ”valmis” eikä ”hyvä”. Esimiestyö on karuimmillaan yksinäistä vastuunkantoa ja parhaimmillaan työtä, jota ei välttämättä huomata, mutta jota ilman työyhteisössä vallitsee anarkia.”

 

12.11.2018